Logo_nho.png

F.HOME LIGHTING - Tinh tế tạo nên sự khác biệt 
 0982 236 653
Home»Sản Phẩm»ĐÈN TRANG TRÍ»Đèn Tường»Đèn tường phòng ngủ

Danh Mục Sản Phẩm

Đèn tường phòng ngủ

Results 1 - 30 of 47
Page 1 of 2
Sắp xếp
Đèn tường HF-V-064/2- 35%

Đèn tường HF-V-064/2

Đèn tường HF-V-064/2

- Kích thước: L270 x H320 mm

- Loại bóng: 2 đui đèn E14

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E14
970.000 đ
630.000 đ
Đèn tường HF-V-064/1- 35%

Đèn tường HF-V-064/1

Đèn tường HF-V-064/1

- Kích thước: L100 x H320 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E14

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E14
560.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-3337/1- 30%

Đèn tường HF-VK-3337/1

Đèn tường HF-VK-3337/1

- Kích thước: L160 x H290 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
510.000 đ
357.000 đ
Đèn tường HF-VK-2262/1- 31%

Đèn tường HF-VK-2262/1

Đèn tường HF-VK-2262/1

- Kích thước: L160 x H290 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
357.000 đ
Đèn tường HF-VK-263- 30%

Đèn tường HF-VK-263

Đèn tường HF-VK-263

- Kích thước: L160 x W180 x H280 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-261- 30%

Đèn tường HF-VK-261

Đèn tường HF-VK-261

- Kích thước: L160 x W180 x H280 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-244- 30%

Đèn tường HF-VK-244

Đèn tường HF-VK-244

- Kích thước: L160 x W190 x H310 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-241- 30%

Đèn tường HF-VK-241

Đèn tường HF-VK-241

- Kích thước: L190 x W230 x H180 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-232- 30%

Đèn tường HF-VK-232

Đèn tường HF-VK-232

- Kích thước: L190 x W230 x H180 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-362- 30%

Đèn tường HF-VK-362

Đèn tường HF-VK-362

- Kích thước: L140 x W230 x H320 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-352- 30%

Đèn tường HF-VK-352

Đèn tường HF-VK-352

- Kích thước: L140 x W200 x H350 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-354- 30%

Đèn tường HF-VK-354

Đèn tường HF-VK-354

- Kích thước: L160 x W230 x H320 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-363- 29%

Đèn tường HF-VK-363

Đèn tường HF-VK-363

- Kích thước: L140 x W230 x H320 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
580.000 đ
409.000 đ
Đèn tường HF-VK-247- 30%

Đèn tường HF-VK-247

Đèn tường HF-VK-247

- Kích thước: L130 x W220 x H330 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-235- 30%

Đèn tường HF-VK-235

Đèn tường HF-VK-235

- Kích thước: L180 x W180 x H310 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-237- 30%

Đèn tường HF-VK-237

Đèn tường HF-VK-237

- Kích thước: L180 x W180 x H310 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-237- 30%

Đèn tường HF-VK-237

Đèn tường HF-VK-237

- Kích thước: L180 x W180 x H310 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-2024- 30%

Đèn tường HF-VK-2024

Đèn tường HF-VK-2024

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
565.000 đ
395.000 đ
Đèn tường HF-VC-5022/2C- 30%

Đèn tường HF-VC-5022/2C

Đèn tường HF-VC-5022/2C

- Kích thước: L280 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
915.000 đ
640.000 đ
Đèn tường HF-VC-5022/1C- 30%

Đèn tường HF-VC-5022/1C

Đèn tường HF-VC-5022/1C

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
515.000 đ
360.000 đ
Đèn tường HF-VK-2510- 30%

Đèn tường HF-VK-2510

Đèn tường HF-VK-2510

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
400.000 đ
280.000 đ
Đèn tường HF-VK-2512- 30%

Đèn tường HF-VK-2512

Đèn tường HF-VK-2512

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
400.000 đ
280.000 đ
Đèn tường HF-VC-5022/2B- 30%

Đèn tường HF-VC-5022/2B

Đèn tường HF-VC-5022/2B

- Kích thước: L280 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
915.000 đ
640.000 đ
Đèn tường HF-VC-5022/1B- 30%

Đèn tường HF-VC-5022/1B

Đèn tường HF-VC-5022/1B

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
515.000 đ
360.000 đ
Đèn tường HF-VC-5022/2D- 30%

Đèn tường HF-VC-5022/2D

Đèn tường HF-VC-5022/2D

- Kích thước: L280 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
915.000 đ
640.000 đ
Đèn tường HF-VC-5022/1D- 30%

Đèn tường HF-VC-5022/1D

Đèn tường HF-VC-5022/1D

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
515.000 đ
360.000 đ
Đèn tường HF-VN-1985- 30%

Đèn tường HF-VN-1985

Đèn tường HF-VN-1985

- Kích thước: L140 x W160 x H300 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
565.000 đ
395.000 đ
Đèn tường HF-VN-1988- 30%

Đèn tường HF-VN-1988

Đèn tường HF-VN-1988

- Kích thước: L140 x W160 x H300 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
565.000 đ
395.000 đ
Đèn tường HF-VK-203- 30%

Đèn tường HF-VK-203

Đèn tường HF-VK-203

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
475.000 đ
332.000 đ
Đèn tường HF-VK-1978- 30%

Đèn tường HF-VK-1978

Đèn tường HF-VK-1978

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
475.000 đ
332.000 đ
Page 1 of 2

Giỏ hàng

925740141s
Philips_logo_logotype
logoasia
panasonic-logo
MPE-1400x875
index
Cadivi_Logo
Comet-logo
Logo FHOME-Model ko nen - 25-8

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG F.HOME

Địa chỉ : 87 Bàu Cát 6, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM
ShowRoom : 35A Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Hotline : 0982 236 653 - 0983 453 483 
Email : fhome.infor@gmail.com
Website: fhomefurniture.com

Facebook

Bản đồ

Youtube

logo-youtube | ETERNYTIME