Logo_nho.png

F.HOME LIGHTING - Tinh tế tạo nên sự khác biệt 
 0982 236 653
Home»Sản Phẩm»ĐÈN TRANG TRÍ»Đèn gắn tường trong nhà»Đèn gắn tường tân cổ điển

Danh Mục Sản Phẩm

Đèn gắn tường tân cổ điển

Results 1 - 30 of 47
Page 1 of 2
Sắp xếp
Đèn tường HF-V-064/2- 35%

Đèn tường HF-V-064/2

Đèn tường HF-V-064/2

- Kích thước: L270 x H320 mm

- Loại bóng: 2 đui đèn E14

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E14
970.000 đ
630.000 đ
Đèn tường HF-V-064/1- 35%

Đèn tường HF-V-064/1

Đèn tường HF-V-064/1

- Kích thước: L100 x H320 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E14

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E14
560.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-3337/1- 30%

Đèn tường HF-VK-3337/1

Đèn tường HF-VK-3337/1

- Kích thước: L160 x H290 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
510.000 đ
357.000 đ
Đèn tường HF-VK-2262/1- 31%

Đèn tường HF-VK-2262/1

Đèn tường HF-VK-2262/1

- Kích thước: L160 x H290 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
357.000 đ
Đèn tường HF-VK-263- 30%

Đèn tường HF-VK-263

Đèn tường HF-VK-263

- Kích thước: L160 x W180 x H280 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-261- 30%

Đèn tường HF-VK-261

Đèn tường HF-VK-261

- Kích thước: L160 x W180 x H280 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-244- 30%

Đèn tường HF-VK-244

Đèn tường HF-VK-244

- Kích thước: L160 x W190 x H310 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-241- 30%

Đèn tường HF-VK-241

Đèn tường HF-VK-241

- Kích thước: L190 x W230 x H180 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-232- 30%

Đèn tường HF-VK-232

Đèn tường HF-VK-232

- Kích thước: L190 x W230 x H180 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-362- 30%

Đèn tường HF-VK-362

Đèn tường HF-VK-362

- Kích thước: L140 x W230 x H320 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-352- 30%

Đèn tường HF-VK-352

Đèn tường HF-VK-352

- Kích thước: L140 x W200 x H350 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-354- 30%

Đèn tường HF-VK-354

Đèn tường HF-VK-354

- Kích thước: L160 x W230 x H320 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-363- 29%

Đèn tường HF-VK-363

Đèn tường HF-VK-363

- Kích thước: L140 x W230 x H320 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
580.000 đ
409.000 đ
Đèn tường HF-VK-247- 30%

Đèn tường HF-VK-247

Đèn tường HF-VK-247

- Kích thước: L130 x W220 x H330 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-235- 30%

Đèn tường HF-VK-235

Đèn tường HF-VK-235

- Kích thước: L180 x W180 x H310 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-237- 30%

Đèn tường HF-VK-237

Đèn tường HF-VK-237

- Kích thước: L180 x W180 x H310 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-237- 30%

Đèn tường HF-VK-237

Đèn tường HF-VK-237

- Kích thước: L180 x W180 x H310 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27 + LED 5W

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
520.000 đ
364.000 đ
Đèn tường HF-VK-2024- 30%

Đèn tường HF-VK-2024

Đèn tường HF-VK-2024

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
565.000 đ
395.000 đ
Đèn tường HF-VC-5022/2C- 30%

Đèn tường HF-VC-5022/2C

Đèn tường HF-VC-5022/2C

- Kích thước: L280 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
915.000 đ
640.000 đ
Đèn tường HF-VC-5022/1C- 30%

Đèn tường HF-VC-5022/1C

Đèn tường HF-VC-5022/1C

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
515.000 đ
360.000 đ
Đèn tường HF-VK-2510- 30%

Đèn tường HF-VK-2510

Đèn tường HF-VK-2510

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
400.000 đ
280.000 đ
Đèn tường HF-VK-2512- 30%

Đèn tường HF-VK-2512

Đèn tường HF-VK-2512

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
400.000 đ
280.000 đ
Đèn tường HF-VC-5022/2B- 30%

Đèn tường HF-VC-5022/2B

Đèn tường HF-VC-5022/2B

- Kích thước: L280 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
915.000 đ
640.000 đ
Đèn tường HF-VC-5022/1B- 30%

Đèn tường HF-VC-5022/1B

Đèn tường HF-VC-5022/1B

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
515.000 đ
360.000 đ
Đèn tường HF-VC-5022/2D- 30%

Đèn tường HF-VC-5022/2D

Đèn tường HF-VC-5022/2D

- Kích thước: L280 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
915.000 đ
640.000 đ
Đèn tường HF-VC-5022/1D- 30%

Đèn tường HF-VC-5022/1D

Đèn tường HF-VC-5022/1D

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
515.000 đ
360.000 đ
Đèn tường HF-VN-1985- 30%

Đèn tường HF-VN-1985

Đèn tường HF-VN-1985

- Kích thước: L140 x W160 x H300 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
565.000 đ
395.000 đ
Đèn tường HF-VN-1988- 30%

Đèn tường HF-VN-1988

Đèn tường HF-VN-1988

- Kích thước: L140 x W160 x H300 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
565.000 đ
395.000 đ
Đèn tường HF-VK-203- 30%

Đèn tường HF-VK-203

Đèn tường HF-VK-203

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
475.000 đ
332.000 đ
Đèn tường HF-VK-1978- 30%

Đèn tường HF-VK-1978

Đèn tường HF-VK-1978

- Kích thước: L140 x W160 x H270 mm

- Loại bóng: 1 đui đèn E27

- Điện áp: 220V

 • - Giá chưa bao gồm thuế VAT và bóng đèn đui E27
475.000 đ
332.000 đ
Page 1 of 2

Giỏ hàng

925740141s
Philips_logo_logotype
logoasia
panasonic-logo
MPE-1400x875
index
Cadivi_Logo
1602_thuong-hieu-rang-dong
Logo FHOME-Model ko nen - 25-8
kingled
Untitled

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG F.HOME

Địa chỉ : 87 Bàu Cát 6, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM
ShowRoom : 35A Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Hotline : 0982 236 653 - 0983 453 483 
Email : fhome.infor@gmail.com
Website: fhomefurniture.com

Facebook

Bản đồ

Youtube

logo-youtube | ETERNYTIME